kodaly.am.katowice.pl

Strona XIX MIĘDZYNARODOWEGO
SYMPOZJUM KODÁLYOWSKIEGO

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
POD AUSPICJAMI MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA KODÁLYOWSKIEGO
KATOWICE 10-17 SIERPNIA 2009
MENU
AKTUALNOŚCI
O NAS
ZGŁOSZENIA...
ARCHIWUM
KONTAKT
KOSZTY...
POBIERZ
GALERIA
PROGRAM SYMPOZJUM

Akademia Muzyczna
im.K.Szymanowskiego w Katowicach

O nas

Temat sympozjum: O wartościach muzyki


Muzyka i ludzkość
Muzyka i społeczeństwo
Muzyka i tradycja

Organizacji tego światowego spotkania osób zainteresowanych i pracujących na rzecz rozwoju powszechnej edukacji muzycznej - szczególnie widzianej przez pryzmat tzw. metody Kodálya - podjęła się Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Kodalyowskiego (IKS).

Zoltán Kodály (1882 –1967) – wybitny węgierski pedagog, kompozytor, etnomuzykolog, przede wszystkim zaś wielki humanista dostrzegł w wychowaniu muzycznym opartym na wartościowej muzyce, szczególnie zaś rodzimej muzyce ludowej i wspólnym śpiewaniu, niezbywalne wartości wychowawcze będące podstawą wszechstronnego rozwoju dziecka. Jego walka o należyte miejsce i rangę wychowania muzycznego w szkole zaowocowała m. in. powstaniem tzw. klas kodalyowskich w szkołach ogólnokształcących, w których muzyka i śpiew odbywają się codziennie. Badania wykazały, że dzieci z tych klas osiągają nie tylko niezwykle wysokie wyniki w nauce muzyki ale również mają bardzo wysokie osiągnięcia w innych przedmiotach oraz ogólno wychowawcze; także rozwój wyobraźni i zdolności twórczych.

W Polsce, już od połowy lat 80-tych, w tym także w Katowicach, działają podobne klasy śpiewające. Nauka muzyki opiera się w nich na polskiej adaptacji koncepcji muzyczno-pedagogicznej Zoltána Kodálya. Należy podkreślić, że prace nad polską adaptacją trwają od 1980 roku i obejmują dzisiaj ogromną liczbę publikacji i materiałów szkoleniowych, w tym także podręczniki do muzyki dla uczniów i nauczycieli. W polskiej adaptacji „Kodálya” szczególny, autorski i metodyczny, wkład ma właśnie środowisko katowickie. Ważnym ogniwem pomocnym w pracach adaptacyjnych była i jest nadal organizacja Polsko-Węgierskich Seminariów Kodalyowskich, współorganizowanych przez katowicką Akademię, podczas których setki nauczycieli muzyki poznaje praktycznie tę metodę.

Organizacja XIX Międzynarodowego Sympozjum Kodalyowskiego jest okazją do spotkania wspaniałych ludzi, wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie edukacji muzycznej oraz niezapomnianych przeżyć artystycznych podczas wielu koncertów towarzyszących Sympozjum.

Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w nim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: www.kodaly.am.katowice.plZapraszam również do odwiedzenia strony Międzynarodowego Stowarzyszenia Kodalyowskiego: www.iks.hu


Przewodnicząca komitetu Organizacyjnego
dr Anna Waluga
Copyright © 2009
Licznik odwiedzin: 4978